Azərbaycan respublikası daxİlİ İşlər nazİrlİyİ

BAŞ PASPORT, QEYDİYYAT
VƏ MİQRASİYA İDARƏSİ

Sual-cavab
Regİonal İdarə və şöbələr ətraflı
Elektron növbəyə yazıl daxİl ol